Koncernledning

Ole Magnus Raknes (CFO), Thomas Hakavik (CCO), Annfrid Standal (CBIO), Kjell Martin Grimeland (CEO), Tore Christian Lie (HR Director)
Ilkka Salonen (Country Director Finland) is missing from this picture

Säkrar energi till ditt företag