Om VENI Energy Group

Vi säkrar energi för mer än 40 000 företag över hela Norden

VENI Energy Group är en ledande aktör på energimarknaden

Följande bolag ingår i koncernen:

Veni Energy Group Holding AS

Org. nr. 916 321 058

VENI Energy Group AS

Org. nr. 995 688 913

VENI Metering AS

Org. nr. 980 405 540

VENI Metering AB

Org. nr. 556563-9308

VENI Energia OY

Org. nr. 2840712-8

Eneas Services AS

Org. nr. 898 652 602

Eneas Services AB

Org. nr. 556899-4015

Neras Direkte AS

Org. nr. 986 330 682

Nordel Energi AB

Org. nr. 556755-7284

Säkrar energi till ditt företag