Till alla våra kunder, leverantörer och partners

VENI Metering följer alla riktlinjer från myndigheterna i samband med koronaepidemin.

Kundtjänst är öppen, konsulters arbete fortgår, administrativa processer fungerar, produktionen fortsätter och ansträngning samt flexibilitet visas i nya sätt att arbeta på. Vi får det att fungera!

Vi uppmanar alla att följa myndigheternas instruktioner så att detta går över så snabbt som möjligt och att konsekvenserna för oss alla blir så små som möjligt.

Allt det bästa från oss alla på VENI Metering

Våra huvudtjänster

Mätning och Energiadministration

VENI Metering administrerar och rapporterar energikostnader för fastigheter med flera hyresgäster.

Läs mer

Utvalda kunder

Säkrar energi till ditt företag