Beställning av ny utrustning till mätaren

Det är viktigt VENI Metering får information om kunden ska in på en ny anläggning innan uppstart. All data på den nya kunden måste vara registrerat hos VENI Metering så fort anläggningen är klar och spenningsatt.

Kund/installatör beställer nu utrustning till varje anläggning genom att fylla i följande formulär till VENI Metering.
Den som ansvarar för inlämnande av formuläret är byggherre.

Ladda ner formuläret

Säkrar energi till ditt företag