Energiskatt

Skatteverket har från 2017-01-01 infört nya regler gällande energiskatten hos företag med tillverkande industri. Tidigare hade dessa företag möjlighet att få reducerad energiskatt debiterat direkt på elfakturan. Enligt de nya reglerna debiteras numera alla företag normalskatt på nätfakturorna för att sedan ansöka om återbetalning hos Skatteverket. Det är alltid företaget som förbrukar elen som ska ansöka om återbetalning, även om elavtalet står på ett annat företag (el i hyran).

Ansökningsprocessen medför merarbete för de företag som har rätt att få reducerad energiskatt. VENI Metering erbjuder en ombudstjänst där vi som ombud sköter all korrespondens med berörda parter samt utför ansökan om återbetalning av energiskatt på kundens vägnar.

Ta kontakt med oss för mer information.

Säkrar energi till ditt företag