Information om elstöd för privatpersoner

Omvärlden har inte varit sig lik länge och från pandemi till krig i vår närhet så har olika former av stöd betalats ut i omvärlden. I Sverige så har vi på grund av höga elpriser i de mellersta och södra landsdelarna, elprisområde 3 och 4, tagit del av elstöd.

Stödet betalades först ut till privatpersoner med eget elnätsabonnemang och nu har det även beslutats om elstöd mot företag. Då er elmätare ingår i ett IMD-nät så faller våra kunder under den sista kategorien, oavsett om ni är en privatperson eller företag.

Stödet för företag kommer med en rad villkor och en koncern kan enbart söka tillbaka upp till ett given maxnivå. VENI Metering har uppnått det maximala stödet, oavsett hur stor förbrukning våra kunder har haft. Detta är tyvärr något VENI Metering inte kan påverka.

För att kunna betala ut elstöd till er i förhållande till den andelen VENI Metering har fått stöd för, så behöver vi nedanstående uppgifter av er som kund.

Frist för inrapportering är 20:e oktober 2023. Försenad eller bristfällig information kan påverka om er andel av elstödet betalas ut.

Om ni redan har skickat inn denna informationen så behöver det inte göras på nytt.

Uppgifterna VENI behöver är:
Kundnummer:
AnläggningsId
Bank:
Kontonummer:
Clearingnummer:

Kundservice:

Vardagar 0900-1530
Telefon: 0152-197 50
E-post: post@venimetering.se

Säkrar energi till ditt företag