Information om elstöd för privatpersoner

Eftersom hyresfastigheten för din lägenhet tillhör en förening med en IMD-lösning så omfattas inte din elmätare av elstödet för privatpersoner som utbetalas via Försäkringskassan. Orsaken till detta är att huvudelmätaren för fastigheten ut mot ansvarig nätägare, i detta fall Vattenfall Distribution AB, är registrerad på ett företag/förening och inte en privatperson.

Svenska Kraftnät har dock fått godkänt en ansökan om ett nytt elstöd som också gäller företag och föreningar. Det är dock mycket som i dagsläget är oklart, både vad gäller datum för en eventuell utbetalning och vilka prisnivåer som slutligen kommer att gälla.

När VENI Metering eventuellt tar emot elstöd för förbrukning gällande hyresfastigheten där din elmätare är registrerad, så kommer elstödet att fördelas ut efter din förbrukningsandel och utbetalas till dig som hyresgäst.

Vi uppdaterar informationen här löpande.

Säkrar energi till ditt företag