Elcertifikat

Elcertifikatsförordningen är norsk-svensk och är till för att stödja utbyggnaden av förnybar el. Elcertifikat utfärdas till elproducenter som producerar förnybar el som kan omsättas på elmarknaden. Elleverantörerna är förpliktade att köpa in elcertifikat på konsumenternas vägnar och fakturerar detta via elräkningar.
I Sverige styrs systemet av Energimyndigheten: https://www.energimyndigheten.se/fornybart/elcertifikatsystemet/

Säkrar energi till ditt företag