Information om elstöd för företag

Lokalerna till ert företag befinner sig i en fastighet med IMD, Individuell Mätning och Debitering; något som betyder att det har etablerats en eller flera huvudmätare för el ut mot omkringliggande nätområde. Huvudmätaren är en ordinär elanläggning i den lokala nätägarens nätområde som är registrerad på VENI Metering AB. Denna struktur gör att ett eventuellt elstöd kommer att utbetalas till VENI Metering AB för förbrukningen gällande hela fastigheten. VENI Metering kommer då att fördela ut elstödet till ert företag baserat på er förbrukningsandel i fastigheten.

VENI Metering AB har ansökt om flera olika typer av stöd, därav måste vi avvakta med utbetalningarna till er, tills allting är mottaget. Utbetalningen till er som kund kommer baseras på er förbrukningsandel.

Med nuvarande läge så kommer utbetalningar att starta som tidigast i november månad. .

För att få elstödet inbetalt på ert konto behöver ni återkoppla till oss med clearingnummer och kontonummer. Ni kommer annars få beloppet för elstödet tillgodo på fakturorna.

Vi uppdaterar informationen här löpande.

Kundservice:

Vardagar 0900-1530
Telefon: 0152-197 50
E-post: post@venimetering.se

Säkrar energi till ditt företag