Information om elstöd för företag

Svenska Kraftnät har skickat in och fått godkänt en ansökan om ett nytt elstöd som också gäller företag och föreningar. Det är dock mycket som i dagsläget är oklart, både vad gäller datum för en eventuell utbetalning och vilka prisnivåer som slutligen kommer att gälla.

Lokalerna till ert företag befinner sig i en fastighet med IMD, Individuell Mätning och Debitering; något som betyder att det har etablerats en eller flera huvudmätare för el ut mot omkringliggande nätområde. Huvudmätaren är en ordinär elanläggning i den lokala nätägarens nätområde som är registrerad på VENI Metering AB. Denna struktur gör att ett eventuellt elstöd kommer att utbetalas till VENI Metering AB för förbrukningen gällande hela fastigheten. VENI Metering kommer då att fördela ut elstödet till ert företag baserat på er förbrukningsandel i fastigheten.

Vi uppdaterar informationen här löpande.

Säkrar energi till ditt företag