VENI Meterings integritetspolicy

Den här integritetspolicyn förklarar hur VENI Metering
samlar in och använder personuppgifter i vår verksamhet.

Personuppgifter är information som kan kopplas till en person. Det kan till exempel vara namn, adress, telefonnummer, e-postadress, energiförbrukning eller IP-adress. Vi säljer inte dina personuppgifter till andra företag.

Varje insamling, registrering, kopiering, sammanställning, lagring och utlämning av personuppgifter kallas för behandling av personuppgifter.

VENI Meterings VD ansvarar för verksamhetens behandling av personuppgifter. Om det dagliga ansvaret är delegerat så visas det under respektive punkt. Delegeringen omfattar bara uppgifterna och inte ansvaret.

Behandling av personuppgifter på internet

Ansvarig utgivare har det dagliga ansvaret för VENI Meterings behandling av personuppgifter på VENI Meterings webbsidor, såvida inte annat anges nedan. Besökare på webbplatsen lämnar frivilligt sina personuppgifter i samband med tjänster, exempelvis för att kontakta oss och prenumerera på ett nyhetsbrev. Behandlingsunderlaget kräver samtycke från den enskilde, om inte annat anges.

VENI Metering ansvarar för innehållet på sina webbsidor. När du har klickat på en tjänst lämnar du våra webbsidor och kommer till en sida hos det företag som äger den aktuella tjänsten. Aktuellt företag ansvarar för sina sidor och kan ha andra analyseringsverktyg samt spara andra uppgifter om dig än VENI Metering.

Nyhetsbrev

Du kan prenumerera på nyhetsbrev så att du får e-post från oss när vi publicerar ny information på våra webbsidor. För att vi ska kunna skicka e-post måste du registrera en e-postadress. E-postadressen lagras i en egen databas, delas inte med andra och tas bort när du säger upp abonnemanget. E-postadressen tas också bort om vi får information om att den inte längre är aktiv.

Telefon och e-post

VENI Metering använder e-post och telefon som en del av vårt dagliga arbete och kommunikationen med kunder, potentiella kunder, medarbetare och leverantörer. Vid användning av e-post kan vi behandla personuppgifter. Detsamma gäller vid telefonsamtal, då centrala uppgifter kan registreras. Detta är uppgifter vi behöver för att uppfylla en förpliktelse gentemot den registrerade, där det rättsliga underlaget för behandling antingen är efter samtycke eller som ett led i att uppfylla ett avtal.

Undersökningar

VENI Metering använder SurveyMonkey för att periodvis genomföra undersökningar. Vi informerar alltid om syftet med undersökningen och om den är anonym eller inte. VENI Metering delar inte uppgifterna med andra eller använder dem till annat än det som har angetts.

Cookies

Cookies är små textfiler som sparas på din dator när du besöker en webbsida. VENI Metering använder sig av cookies och samlar in uppgifter om besökande på webbplatser som ägs av VENI Metering. Syftet med detta är att ta fram statistik, som vi använder för att förbättra och vidareutveckla utbudet av information på webbplatsen. Statistiken ger bland annat svar på hur många som besöker olika sidor, hur länge besöket varar, från vilka webbsidor användarna kommer och vilken webbläsare som används.

Uppgifterna behandlas anonymt och i aggregerad form. Med anonymt menas att vi inte kan spåra uppgifterna vi samlar in tillbaka till den enskilda användaren. Vi samlar in hela IP-adressen, men IP-adressen anonymiseras genom att endast de tre första grupperna i adressen används för att generera statistik. Det vill säga att om IP-adressen består av numren 195.159.103.82 så används bara 195.159.103.xx. Dessutom behandlas IP-adresserna på en aggregerad nivå, vilket innebär att all data slås samman till en grupp istället för att behandlas individuellt.

Vi använder analyseringsverktyget Google Analytics på vår webbplats. Detta är ett verktyg som tillhör Google, Inc. och som är installerat på en separat server hos driftleverantören. VENI Metering lämnar inte ut information från detta verktyg till andra aktörer.

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en kan du läsa om hur du ställer in webbläsaren för att acceptera eller neka cookies. Vi använder följande cookies på våra webbsidor:

Sök

VENI Metering lagrar information om vilka sökord användare använder i sökverktyget. Syftet med detta är att förbättra vårt utbud av information. Användarmönstret för sökningar lagras i en separat databas och enbart i sammanslagen form. Det är bara sökordet som lagras och det kan inte kopplas till andra uppgifter om användarna, exempelvis IP-adresser.

Delning av inlägg

När du delar inlägg läggs information till där och då på det sociala nätverket du har valt. Hur det sociala nätverket hanterar data vidare avgörs av ditt avtal med aktuellt nätverk. Information om att du har delat ett inlägg lagras dock inte hos oss.

Sid- och tjänstfunktionalitet

Med tjänster som kräver inloggning eller sökning kan kakor användas för att säkerställa att tjänsten presenterar rätt data för rätt mottagare.

Lagring och skydd av personuppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för det syfte som personuppgifterna samlades in. Detta innebär bland annat att personuppgifter som vi behandlar på underlag av ditt samtycke raderas om du tar tillbaka ditt samtycke.

Våra leverantörer

VENI Metering använder sig av externa tjänsteleverantörer som kan behandla personuppgifter å våra vägnar. Behandlingen sker då i enlighet med våra instruktioner och ingått databehandlingsavtal.

Omega Media behandlar VENI Meterings data och är vår totalleverantör för utveckling, drift och underhåll av våra webbsidor. De använder sig av underleverantören Amazon för drift av webbplatsen.

Uppgifter som samlas in i samband med drift av webbplatsen lagras på egna servrar, som drivs av leverantören. Det är bara VENI Metering som har tillgång till de insamlade uppgifterna.

Dina rättigheter när vi behandlar dina personuppgifter

Du har krav på insyn i de personuppgifter vi har registrerat om dig och kan kräva ändring eller radering av personuppgifter som vi behandlar.

Om behandlingen baseras på ditt samtycke vill vi göra dig uppmärksam på att du när som helst kan ta tillbaka detta samtycke.

Om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter, eller om du vill ändra eller radera dessa, kan du kontakta post@venimetering.se

Vi kommer att be dig bekräfta din identitet eller uppge ytterligare information innan vi låter dig tillämpa dina rättigheter gentemot oss. Detta gör vi för att vara säkra på att vi bara ger åtkomst till dina personuppgifter till dig och inte någon som utger sig för att vara dig.

Klagomål

Om du anser att vår behandling av personuppgifter inte stämmer med det vi har beskrivit eller på annat sätt bryter mot dataskyddslagstiftningen så kan du vända dig till Datainspektionen. Du hittar mer information om hur du kan kontakta Datainspektionen på myndighetens webbplats.

Ändringar

Vi uppdaterar regelbundet integritetspolicyn för att spegla eventuella ändringar på webbplatsen, om vår webbplatspolicy eller ändringar i regelverket erfordrar detta. Vid större ändringar ger vi särskild information i de tjänster som berörs av aktuella ändringar.

Sist oppdatert: 22.05.2019

Säkrar energi till ditt företag