Miljöval

Ursprungsgaranti på el

Om man önskar en grönare elleverans kan Ursprungsgaranti väljas som tillval.

Ursprungsgaranti på el – våra produkter kan fås med Ursprungsgaranti på ström. VENI köper primärt in 100 % förnybar vattenkraft.
Påslag 1,69 öre/kWh.

Kontakta oss för mer information om miljöval

Säkrar energi till ditt företag