Miljöval

Ursprungsgaranti på el

Ursprungsgaranti på el

Marknadens ändringar under 2022, med upphörande av gasleveranser och nedläggning av kärnkraftsproduktion i Europa, har lett till minskad produktionskapacitet. Tillsammans med lägre produktion från både vatten och vind har detta lett till historiskt höga priser för all energiproduktion. För att möta efterfrågan på kort sikt har Europa bland annat varit tvungna att starta upp gammal fossilbaserad kraftproduktion, som varken är förnybar eller CO2-fri. Förutom ökade föroreningar har detta i sig ökat efterfrågan på ursprungsgarantier från förnybar kraftproduktion, vilket lett till att priserna stigit med flera hundra procent.

VENI Metering ser att detta på kort sikt kan bli en stor utmaning, både i form av ökade CO2-utsläpp och mycket höga priser på garantier från förnybar kraftproduktion. Vi anser därför att det nu är rätt att stödja inte bara förnybar produktion, utan även annan produktion som inte släpper ut CO2.

VENI Metering erbjuder därför två typer av ursprungsgarantier.
100% Förnybar – helt grön energiproduktion.
CO2-fri – Delvis förnybar, innehåller även kärnkraft.

Ta kontakt med kundservice på 0152-197 50 eller skicka ett mail till post@venimetering.se för frågor eller beställningar.

Säkrar energi till ditt företag