Frågor och svar (förvaltare)

Elcertifikatsförordningen är norsk-svensk och är till för att stödja utbyggnaden av förnybar el. Elcertifikat utfärdas till elproducenter som producerar förnybar el som kan omsättas på elmarknaden. Elleverantörerna är förpliktade att köpa in elcertifikat på konsumenternas vägnar och fakturerar detta via elräkningar. I Sverige styrs systemet av Energimyndigheten: https://www.energimyndigheten.se/fornybart/elcertifikatsystemet/

VENI Metering fakturerar alla mätpunkter efter samma nättariffer som din lokala nätägar.

Gå in på VENI venimetering.se/bestallning-uppsagning-flytta välj «Länk till formulär» och lasta ned kundbytesschema. Fyll ut och returnera til post@venimetering.se

Kontakta VENI Metering på post@venimetering.se så får du tillsänt dig användarnamn och passord.

Genom IMD får du en exakt bild av elförbrukningen i bygget. Korrekt och detaljerad mätning är nödvändig för all energieffektiviseringsarbete. Alla värden kan också överföras till ditt Energiuppföljningssystem.

VENI Metering använder automatiskt avlästa timmätare på alla sina kollektivmätta bygg. Alla mätvärden i hela bygget finns tillgängliga i en ePortal. Här får du enkelt och raskt översik över alla mätarna, inkl. mätarrnr.,mätarnamn, vem som står för abonnemanget och förbrukningen.  Du kan se elförbrukningen per mätare eller för hela egendomsportföljen i alla format och efter egen önskan jämföra perioder.

Alla VENI Metering nätabbonnenter kan logga sig in på VENI Metering kundportal med kundnummer och pinkod (står på fakturan) och får då full översikt över sin förbrukning timme för timme.

Hyresgästerna får faktura på nätkostnaderna från VENI Metering istället för den lokala nätägaren. Tariffen är densamma. De som väljer el från VENI Metering får el- och nätkostnad på samma faktura.

Normalt vill det inte medföra några kostnader att etablera IMD varken för fastighetägare, förvaltare eller hyresgäster. VENI Metering nättjänster är skräddarsydda för byggnader med många hyresgäster och inkluderar en rad nyttiga tjänster som ger förvaltare med denna typen av egendomar mer för pengarna.

IMD är en komplett lösning där VENI Metering tar tillvara korrekt avräkning och fakturering av nätkostnader till alla hyresgäster, inkluderat fördelning och fakturering av gemensamma anläggningar om så önskas. VENI Metering kundservice tar till vara alla ärenden från hyresgästerna.

IMD används av köpcenter och kontorsbyggnader med flera hyresgäster.

Ca. 70 små och stora egendomsförvaltare använder mätning, energiadministration och IMD från VENI Metering. Våra tjänster är utvecklade i samarbete med förvaltare för att täcka aktuella behov.

VENI Metering tjänster omfattar kartläggning av bygg, optimalisering och etablering av mätarstruktur, insamling och värdering av mätvärden, fakturering, fördelning av gemensamma kostnader, hantering av externa kraftleverantörer, kundservice och online tjänster. Som kund kan du välja att outsourca hela eller delar av energidriften.

VENI Metering har lång erfarenhet med mätning och energiadministration för ett stort antal egendomar och har goda rutiner och system för att hantera detta korrekt och kostnadseffektivt.

Säkrar energi till ditt företag