Leveringsplikt

Alle nettselskaper er pålagt å levere strøm inntil kunden inngår avtale om kjøp av strøm fra en strømleverandør. Fram til kunden har ordnet en strømavtale, så vil Veni Metering sørge for at strøm blir levert. Denne leveringsplikten er kun ment som en midlertidig ordning og er relativt dyr. Hvis kunden ikke har valgt strømavtale fra Veni Metering eller annen leverandører etter 6 uker, blir leveransen lagt på Veni Meterings Garantipris.

Säkrar energi till ditt företag