Solcelleanlegg/plusskunde

En plusskunde er en forbrukskunde som i enkelttimer har overskuddskraft som kan mates inn i nettet.

For plusskunder som ønsker å mate overskuddskraft inn i nettet må det etableres målere som håndterer måling av både innmating og uttak. VENI Metering forholder seg til de enhver tid gjeldende retningslinjer for plusskunder.

VENI Metering tilbyr avtale om kjøp av overskuddskraft i bygg med VENI Meterings fellesmåling der VENI Metering har kraftavtale på hovedmåler.

Säkrar energi till ditt företag